• Telephone: +31 184 606 600
  • info@vandervlist.com

Projektový management

V roce 2001 skupina Van der Vlist zaznamenala stoupající poptávku po specialistech multimodálních přepravních řešení technologických zařízení ve větším rozsahu a celosvětovém měřítku. Odpovědí bylo založení Van der Vlist Projecten.

Práce Van der Vlist´s začíná převzetím projektového zboží u odesílatele a končí instalací na místě určení. V celém procesu jsme zapojeni do průzkumu trasy v objektu místa určení, silničního transportu, nakládky-vykládky, říční dopravy, Ro-Ro operace, námořní dopravy, letecké dopravy , instalace na základy nebo speciální podklady a finální montáž. Se zaměřením na Evropu můžeme prostřednictvím svých lokálních kanceláří zajistit spojení s místními úřady , poskytnout správnou kombinaci odborných a místních znalostí, a tím splnit vaše požadavky a očekávání, ať už jste kdekoliv na světě.

© 2020. Van der Vlist. Všechna práva vyhrazena. Van der Vlist a logo Van der Vlist jsou ochranné známky a registrované ochranné známky firmy Van der Vlist

Flickr and the Flickr logo are registered trademarks of Yahoo! Inc. Reproduced with permission of Yahoo! Inc. ©2011 Yahoo! Inc. Web Design Hull - redsky