Van der Vlist zapewnia transport ponadgabarytowy i ciężki dla sektora stoczniowego, przemysłu wiertniczego i firm zajmujących się bagrowaniem. Wykorzystując własne zaplecze, tworzymy kompletne sieci logistyczne m.in. dla takich produktów i materiałów portowych, jak:

silniki, rury, ścianki szczelne, pontony, silniki sterujące, kotwice, korpusy pomp, chwytaki, wózki widłowe, wózki wysokiego składowania, dźwigi.

Transport multimodalny

Nasz transport cechuje intermodalność, tzn. odbywa się on drogą, wodą, koleją i w powietrzu. Ponadto zajmujemy się formalnościami celnymi, magazynowaniem, przeładunkiem oraz we współpracy z naszymi klientami także usługami technicznymi powiązanymi z produktami sektora morskiego. Może to być np. przygotowanie pontonu, likwidacja obiektów, mobilizacja i demobilizacja dla potrzeb sektora wiertniczego oraz asystowanie (dźwigowe) podczas testów materiału.

Własne zaplecze

Van der Vlist dysponuje własnymi obiektami magazynowymi oraz terminalem w Moerdijk. Dzięki niemu mamy bezpośrednie połączenie żeglugi śródlądowej i morskiej, co pozwala nam na doskonałe aranżowanie przeładunków. Bazujemy też na własnych ludziach, zespole koordynującym i materiałach. W ten sposób jesteśmy w stanie wykonać wszystko we własnym zakresie, z korzyścią dla klientów z sektora morskiego.

Całkowita kontrola nad siecią logistyczną.
Transparentnie.
Na całym świecie.

Skontaktuj się z nami